Undvik skador på det du förvarar i lastutrymmet med bilinredning

Av Sofie Afzal 2020-feb-25 05:15:00

gardintrappholder_jan2

Du har säkert någon gång varit med om att du fått skador på utrustning eller varulager som du har i lastutrymmet. I denna guiden går vi igenom de vanligaste orsakerna till skador i transportbilen, och hur du undviker dem.

Varulager och varutransport är två olika saker som hanteras på olika sätt. Varulagret är det fasta lagret du har i transportbilen, medan varutransport är det du hämtar, levererar och monterar till det specifika uppdraget du utför. Men de har en sak gemensamt; De är båda två i ditt lastutrymme under dagen.

SE VIDEO: Samma bil, olika bilinredning - Se skillnaden på lastutrymmet

4 orsaker till att ditt varulager blir skadat

Ditt lastutrymme ska som sagt ha utrymme för både varulager, och för varutransport. Med varuflytt in och ut ur bilen är det svårt att undvika att skador uppstår om man inte har rätt förutsättningar.

De 4 vanligaste orsakerna på skador som sker i lastutrymmet:

  1. Material och verktyg åker ur hyllor och lådor under körning. 

  2. Skarpa kanter från bilinredningen skadar lasten.

  3. Det finns inget system för separat förvaring, så allt ligger och skaver mot varandra.

  4. Tunga och större varor läggs ovanpå det som redan ligger på golvet och skadar varandra. 

Dessa scenarion känner sig nog de flesta hantverkare igen sig i.

Läs mer: Så får du med dig allt du behöver i transportbilen, och behåller ordningen

bilinnredning_slevik

Säkra lasten så att den inte far runt under transport

För att göra så att sakerna som man har i lastutrymmet inte far runt under transport och orsakar skador och slitage, så finns det två grundprinciper:

1. Säker last

2. Anpassad förvaring

Säker last

Med detta innebär det att man enligt lag kommer åt surrningsfästen och att man verkligen använder sig av dessa under transport. Se till så att hyllor och lådor har möjlighet till att förvara dina saker på ett säkert sätt så att de inte trillar ut. Kolla så att lådor har säkerhetsspärrar, och att hyllor klarar av vikten du lastar på dem. Även inredningen ska vara robust, konstruerad för ditt ändamål, och för att klara av de vibrationer som uppstår vid transport.

HÄMTA CHECKLISTA: Lasta säkert och rätt

Anpassad förvaring

För att varje sak ska kunna förvaras säkert, så gäller det att man har anpassad förvaring för de kanske verksamhetsspecifika föremål och verktyg man använder sig av. Detta kan till exempel vara att förvara långa spett och borr i en längre låda, eller att förvara stegen i en hållare i taket. 

2 biler bakfra.v3.blogg

Rätt bilinredning minskar skador

En grundlösning på problemet med att få skador under transport i lastutrymmet är att ha rätt bilinredning. Har man fel bilinredning så grundar detta sig i att man inte gjort sitt grundarbete vid val av bilinredning, då är risken stor att man faktiskt valt fel bilinredning.  Det är detta som orsakar mycket problem i vardagen med transportbilen. Det viktiga är att hitta den inredning som passar just din arbetsdag. Så se över din arbetsdag, dina verktyg och arbetsmoment som bilinredningen ska klara av och underlätta för dig.

SE VIDEO: Samma bil, olika bilinredning - Se skillnaden på lastutrymmet

 

Minska skador med förvaring under golvet

En lösning för stt minska skador på lasten är att försöka förvara så mycket som möjligt under golvet. Detta minskar att det du förvarar ovanför golvet skadas vid till exempel varutransport. Där man annars oftast måste lasta om, innan man kan lasta in på grund av dåliga förvaringsmöjligheter. 

Se till så att allt har sin egna plats under golvet, och du har alltid har tillgång till ett fritt golv att lasta på. Dubbelgolv är en sådan lösning. Här kan du se en video om hur du väljer rätt dubbelgolv. Surrfästen finns dessutom alltid tillgängligt på toppgolvet istället för att vara gömd bakom hyllor vilket gör lasten både säker och enkel.

Nedan hittar du ett inredningstest som du kan göra på 1 minut för att få svar på vilken bilinredning som passar bäst för dig.

New call-to-action

Teman: Tillbehör transportbil, Dubbelgolv, Arbetsfordon, Lasta rätt, transportbil, säker, Bilinredning


Kommentarer

Om Loydsguiden

Loydsguiden riktar sig till användare och ägare av transportbilar. Här finns innehåll som skall gynna dig vid köp och nyttjande av transportbilar som skall underlätta vardagen för hantverkare med mobila verkstäder som arbetsplats. Loydsguiden publicerar nya inlägg veckovis. Följ oss gärna!

Besök www.loydsindustri.se

LAST NED SMARTFLOOR BROSJYRE   TIL DIN BILMODELL HER

Senaste inlägg

LAST NED SMARTFLOOR BROSJYRE   TIL DIN BILMODELL HER