11 gode tips til organisering av varelager og verktøy i servicebilen

Av Gunnar Sandtorp 9. juli 2016

Bygget vybild med Caddy A3.jpg

Her får du 11 gode tips til organisering utstyret i varebilen. 

1. Sjekkliste over hele varelageret.

Sett opp en fysisk sjekkliste over alle komponenter som bør og må være med i bilen. På den måten har du full oversikt over hva som til enhver tid skal være med i bilen, men også en praktisk liste du kan bruke ved innkjøp og supplering.

2. Skill mellom permanent varelager, delelager og «varer som brukes skjeldent»

Når vi snakker om permanent varelager mener vi spesielt forbruksmateriell som brukes ofte, og i tillegg et delelager som ikke nødvendigvis benyttes hver dag men som helt sikkert brukes en eller flere ganger i løpet av uken. Andre varer som brukes mer sjelden bør kanskje kjøpes inn ved behov og ikke oppbevares i bilen permanent. Det å ha et bevisst forhold til sitt varelager vil både lette arbeidsdagen i form at man hele tiden vet hva som befinner seg i bilen samt at man vil spare mye tid på unødvendig kjøring mellom arbeidsplass og grossist.

3. Tenk smart organisering: «Alt som ikke har sin faste plass blir rot»

Selve organiseringen av varelageret er viktig for en effektiv arbeidsdag. Ryddighet og system er to vesentlige faktorer. Alt som ikke har sin faste plass blir rot. Det å ha en innredningsløsning i varebilen som gjør at alt materiell kan plasseres oversiktlig og alltid på sin faste plass er helt avgjørende. Her finnes det gode løsninger der for eksempel alt av varelager, og verktøy, får plass i store skuffer under gulvet. Ofte omtalt som, horisontalt delt innredning, dobbelt gulv eller Smartfloor. Med denne innredningsløsningen har man mulighet til å organisere varelageret på en systematisk og oversiktlig måte.

4. Organiser smådeler i sortimentskofferter og andre typer mobile bokser.

En løsning der mye av varelageret i bilen enkelt kan tas med inn på arbeidsplassen er klart å foretrekke i forhold til permanente små skuffer i bilen. Men husk at da er det viktig å påse at innredningen i varebilen er tilrettelagt for denne type kofferter og bokser. 

5. Tenk plassering, vektfordeling og hyppighet.

Det kan være lurt å plassere tunge varer, og varer som ikke brukes så ofte, lengst inn og lengst ned i bilen. På den måten får bilen et lavere tyngdepunkt og materiell som brukes hyppig ligger langt fremme og godt synlig. Varer som helst ikke skal bli utsatt for fuktighet er også smart å plassere så langt unna døråpningene som mulig.

6. Sørg for at alt av verktøy har sin faste plass.

Dersom alt av verktøy og verktøykofferter har sin faste plass i innredningen sparer du mye tid i hverdagen. Tenk 5S! 5S er en metode som er enkel å innføre og i korte trekk er hensikten at alt har sin faste og rette plass. Ting du ikke trenger skal bort, og verktøy du bruker ofte skal være lettere tilgjengelig enn det du bruker sjelden. Ved innstallering av Smartfloor har du muligheten til å plassere alle verktøykoffertene på høykant i den store bakskuffen.

7. Tenk sikkerhet! 

Sikkerhet i varebilen er viktig! Husk at selv små gjenstander som ligger løst i varerommet kan bli potensielle mordvåpen i en eventuell kollisjon. Sørg derfor for at alt i varerommet enten ligger trygt på sin plass eller er stroppet fast forskriftsmessig. Her har dobbelt gulv en klar fordel, der alt er sikret permanent under gulvet og surrefestene oppe på gulvet alltid er lett tilgjengelige.

8. Sikre varelager og verktøy mot tyveri.

Forbruksmateriell og dyrt verktøy er ofte fristende for potensielle tyver. Pass på at du velger en innredning som skjuler mest mulig og som det er vanskelig å bryte opp. Her er dobbelt gulv overlegen andre typer innredning. Har man vinduer i varerommet er innvendig gitter en smart løsning. Da er utsyn og sikkerhet ivaretatt til en relativt lav pris i forhold til utstyret som befinner seg i bilen. Gitteret vil også hindre vinduene å knuse hvis noe ikke er godt nok sikret inne i bilen.

9. Vær nøye med alltid å ha plass til transport av større varer.

I tillegg til organisering av materiell og verktøy er det viktig å kunne frakte større varer uten å hver gang måtte tømme gulvet for rot. Med horisontalt delt innredning har man alltid et stort og ledig gulv til transport av større varer, som for eksempel varmtvannsbereder, sikringsskap eller gipsplater. Mer tradisjonelle innredningsløsninger med hyller langs veggene i varerommet kan også fungere men krever en større grad av ryddighet og disiplin. Her vil fort et overfylt gulv hindre tilgangen til varelageret og verktøyet i hyllene, og oversikten og tilgjengeligheten reduseres betraktelig.

10. Unngå skader på større varer som fraktes i bilen.

Ved å alltid ha gulvplass tilgjengelig til frakt av større varer unngår du skader på f.eks varmtvannsberederen eller kjøkkenplatene fordi de lastes oppe på verktøy og annet utstyr som allerede ligger på gulvet. 

11. Sørg for god belysning i varerommet.

God belysning er viktig for å finne riktige varer og verktøy hurtig når du trenger det, samt å kunne lese etiketter og merkelapper på diverse varer i varerommet Velg ekstra sterke led lamper som enkelt kan kobles på bilens eksisterende ledningsnett.

Les også artikkel i TransportMagasinet om smarte løsninger som kan hjelpe deg å oppnå alle fordelene nevnt i dette innlegget.

Gratis Guide:  Slik planlegger du kjøp av varebil  LAST NED NÅ

Temaer: Dobbelt gulv


Gunnar Sandtorp's photo

Av: Gunnar Sandtorp

Gunnar er utviklingssjef i Loyds. Han har en bachelorgrad i maskin og har spesialisert seg på effektive utviklingsprosesser i samarbeid med blant andre Toyota Motor Europe og Norcool.

Epost

Kommentarer

Om Loydsbloggen

Loydsbloggen skal være en kilde til kunnskap og inspirasjon for eiere og brukere av varebil. Vi tar opp temaer som er viktige for deg som håndverker, varetransportør eller annen bruker av varebil. Du vil finne nyttig innhold om hva du må tenke på ved kjøp og bruk, og nyttige tips for forbedring av varebilhverdagen. På Loydsbloggen blogger vi en gang i uka. Følg oss gjerne!

Besøk www.loyds.no

New Call-to-action

Siste innlegg